Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Πραστού

Thu, 19/09/2019 - 12:09

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πραστού ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Πραστού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. Εμμανουήλ Λάμπρου του Ευστρατίου.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio