Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου

Wed, 23/10/2019 - 13:30

Εκλογή μελών για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.

Ως εκπρόσωποι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου και Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.

Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλης Γεώργιος του Δημητρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ 182/Α/22-08-2011).

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio