Μετάθεση της ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Fri, 29/12/2017 - 10:47

Σας γνωστοποιούμε ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, μετατίθεται κατά δυόμιση (2 ½ ) ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας – για λόγους ανωτέρας βίας.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την μετάθεση αυτή, είναι η συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου – η πρόσκληση του οποίου με αριθμό 321/22-12-2017 εκδόθηκε μεταγενέστερα της πρόσκλησης του Δημοτικού μας Συμβουλίου – για την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00. Στην ανωτέρω συνεδρίαση θα εξεταστεί η υποβληθείσα παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου.

Ως εκ τούτου και επειδή οι εκπρόσωποί μας στο ΦΟ.Δ.Σ.Α επιβάλλεται αφενός να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία, αφετέρου δε, πρέπει να συμμετέχουν και στη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου – δεδομένου ότι εκτός των άλλων ο ένας εξ’ αυτών (Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας) είναι ο βασικός εισηγητής του 1ου θέματος με τίτλο «Περί αποδοχής του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»», είναι επιβεβλημένη η μετάθεση της συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του.

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κουτρουμπής Γεώργιος

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio