Με 24 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ

Wed, 16/01/2019 - 19:15

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


 

 1.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που συμβάλουν με την Επαρχιακή Οδό Άστρους – Λεωνιδίου (περιοχή Κορακοβουνίου)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Αγίου Ανδρέα – Αγίου Γεωργίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Σχετικά με την απ’ ευθείας εξαγορά οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Μελιγούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Έγκριση - αποδοχή της μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις Τοπικής Κοινότητας Βερβένων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση - αποδοχή της μελέτης με τίτλο ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Εξέταση της από 09-10-2018 ένστασης (10645/09-10-2018) του κ. Πατρινέλη Ιωάννη Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Δολιανών» κατά της υπ’ αριθμό οικ.10209/26.09.2018 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 

 1.  

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

 1.  

Εκμίσθωση χώρου της κεντρικής πλατείας Αγίου Ανδρέα, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, για ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Ένταξη των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στο καθεστώς μείωσης των Δημοτικών Τελών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έτος 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την προμήθεια ενός ισοπεδωτή γαιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης - μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 1.  

Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό 289/2018, σχετικά με αναμορφώσεις προϋπολογισμού, έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης σχολείων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών του Δήμου μας, στις 30 Ιανουαρίου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

 1.  

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, σχετικά με εξέταση προσφυγής Σελίμου Διονυσίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος


 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κουτρουμπής Γεώργιος

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio