Κληροδότημα Νότας Κοντογιάννη Τ.Κ. Καστάνιτσας: Ανακαίνιση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος

Mon, 08/07/2019 - 18:14

Η Διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Νότας Κοντογιάννη Τ.Κ. Καστάνιτσας, ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Ανακαίνιση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος» προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, προϋπολογισμού:  6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι  να εκδηλώσουν  ενδιαφέρον και  να καταθέσουν, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κλειστή οικονομική προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 12-7-2019.

Πληροφορίες: κα Ν. Δεληγιάννη τηλ. 2755 360170.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio