Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο λιμάνι Παραλίου Άστρους

Fri, 15/02/2019 - 09:08

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

1) Λήψη απόφασης επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., επί του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας". 

2) Εξέταση αίτησης του κ. Βλαχάκη Ευσταθίου του Παναγιώτη, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΙΠΠΟΚΕΡΟΣ. 

3) Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εντός της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για το έτος 2019. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio