Εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου "Βρύση Ορεινού Κορακοβουνίου"

Tue, 13/02/2018 - 16:54

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του την αριθμό 29/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ό τ ι

εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Τουριστικού περιπτέρου “ Βρύση Ορεινού Κορακοβουνίου”, της Τ.Κ. Κορακοβουνίου. 

Το προς εκμίσθωση κτίριο είναι το κυρίως κτίσμα 32,95 τ.μ. σε συνολικό εμβαδό οικοπέδου 949,54 τ.μ.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio