Διαγωνισμός για την αποκατάσταση λακούβων στον Άγιο Ανδρέα

Fri, 13/04/2018 - 12:32

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος του έτους 2018 η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους ανάδοχους-εργολήπτες Δημοσίων έργων να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», του οποίου η τεχνική περιγραφή και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, ειδικότητας οδοποιίας.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως την Πέμπτη 19/04/2018 και ώρα 14.00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (έντυπο-βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

 

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

κ. Καγκλής Αναστάσιος

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ         

Συνημμένα αρχεία: 

 meleti_epoylosis_lakkoyvon_apo_vlaves_ydreysis_ston_agio_andrea.doc

 anakoinosi_gia_ergo_asfaltikon_ston_agio_andrea.doc

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio