Άγγελος Σαβούρδος: πολλά τα προβλήματα στις δηλώσεις του Κτηματολογίου. Εφ όλης της ύλης συνέντευξη για το Κτηματολόγιο

Mon, 14/01/2019 - 17:59

Με αφορμή την έναρξη δηλώσεων, περιοχών του Δήμου μας, στο Κτηματολόγιο, το astrosnews.gr και ο Κώστας Λέγκουρδας, απευθύνθηκαν στον πολιτικό μηχανικό κ. Άγγελο Σαβούρδο με σκοπό να πληροφορήσουν και να ενημερώσουν έγκυρα και έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους.

 

 1. Τι είναι το Κτηματολόγιο? Ποιος φορέας το εκτελεί?

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.2308/95) το Κτηματολόγιο είναι η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα. Το εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα είναι η σχέση του πολίτη με το ακίνητό του όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, έκτακτη χρησικτησία, δουλεία, η μεταγραφή, το ενέχυρο, η υποθήκη κ.α.

Υπεύθυνος για την σύνταξη του Κτηματολογίου σε ολόκληρη την Επικράτεια είναι η Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»  (διακριτικός τίτλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Για την περιοχή μας η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει αναθέσει τη σύνταξή του σε ανάδοχη ιδιωτική Τεχνική εταιρεία (μελετητή-υπεργολάβο).

 1. Αφορά μόνο τους δημότες Βόρειας Κυνουρίας?

Όχι, δεν έχει σχέση με τους δημότες, το κτηματολόγιο έχει σχέση με τις ιδιοκτησία και τα ακίνητα που βρίσκονται εντός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας . Δηλαδή αφορά όλους τους πολίτες καθώς και ομογενείς ή αλλοδαπούς εξωτερικού, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτου ή ακινήτων εντός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, είτε αυτοί κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) είτε όχι (το νέμονται με χρησικτησία). Είναι το εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα που περιέγραψα παραπάνω. Να αναφέρω επίσης ότι ως ακίνητα νοούνται τα οικόπεδα, αδόμητα ή με κτίσματα ή τα αγροτεμάχια.

 1. Ποιες περιοχές αφορά?

Αφορά όλες τις περιοχές του δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΕΚΤΟΣ αυτών που έχουν ήδη Κτηματογραφηθεί και οι οποίες είναι:

η δημοτική κοινότητα Άστρους (περιλαμβάνει Χαντάκια, Άγιο Ιωάννη, Μαντικαίικα),

η τ.κ. Παραλίου Άστρους

η τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, (Χασαπέικα) και

η τ.κ. Δολιανών (Άνω και Κάτω)

Όποιος πολίτης έχει ακίνητο σε περιοχή ΕΚΤΟΣ των παραπάνω περιοχών οφείλει να δηλώσει το ακίνητό του.

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και τι γίνεται αν κάποιος δε δηλώσει το ακίνητό του?

Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου). Σε περίπτωση κληρονομιάς ή διαθήκης τα πράγματα περιπλέκονται, θέλει αρκετή προσοχή.

Αν δεν υποβληθεί δήλωση για κάποιο ακίνητο, θα περάσει στο σύστημα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και όταν καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή, το ακίνητο αυτό περιέχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Ουσιαστικά χάνεις το ακίνητό σου. Είχα, προσωπικά, περίπτωση πελάτη μου με ιδιοκτησία στο Άστρος με συμβόλαιο και με οικοδομική άδεια, όπου κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου του αναγράφηκε «αγνώστου ιδιοκτήτη και μετά τη λήξη του Κτηματολογίου δεν είναι δικό του, δεν μπορεί να το πουλήσει, να το μεταβιβάσει κ.ο.κ.

 1. Πως και που μπορεί κάποιος να δηλώσει το ακίνητό του και ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται?

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται είτε:

 • Ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΕΚΧΑ ΑΕ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης το οποίο βρίσκεται στη Μελιγού Κυνουρίας (Πρώην κατάστημα Τζιβελοπούλου) επί του κεντρικού δημοτικού δρόμου Μελιγού - Καστράκι

Στο γραφείο Κτηματογράφησης παρέχεται η φόρμα του εντύπου δήλωσης με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, τα οποία παίρνει ο κάθε πολίτης και τα υποβάλλει συμπληρωμένα επισυνάπτοντας το συμβόλαιο και το τοπογραφικό της ιδιοκτησίας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνει ένα αριθμό καταχώρησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εξαρτώνται από την περίπτωση του κάθε ακινήτου. Δηλαδή αν είναι κτίσμα ή εμβαδόν οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, αν αφορά ασκεπές ακίνητο, αν είναι κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή αποθήκη κ.α. η επιφάνεια σε τ.μ. αυτών, τα στοιχεία δικαιώματος, τρόπος απόκτησης, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα, κυριότητα ή επικαρπία ή δουλεία κ.α., διαθήκη, πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, Ε9, ΟΣΔΕ, ένορκες βεβαιώσεις αποδοχή κληρονομιάς, τοπογραφικό κ.α.

Παρακάτω περιγράφω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση:
• Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα κτήσης (Συμβόλαια)
• Αποδεικτικό κατάθεσης παγίου τέλους κτηματογράφησης
• Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού εφορίας ή Λογαριασμού ΔΕΗ ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει το Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (Για ορθότερη καταχώρηση της δήλωσης) είναι τα εξής:

• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου υποθηκοφυλακείου.
• Τοπογραφικό διάγραμμα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τοπογραφικό πρέπει να προσεχθεί να είναι και σε ενιαίο Δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 ώστε να μπορεί να ταυτιστεί με το δίκτυο συντεταγμένων που ζητά το Κτηματολόγιο.
• Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης Διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση που το δικαίωμα (πχ. κυριότητα) επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει στο δηλούντα με διαφορετικούς τίτλους, απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων καθώς και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».

2. Σε περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, δηλώνεται ακόμη και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά είναι:

 • Ο τίτλος ιδιοκτησίας του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

3. Σε περίπτωση που η έκτακτη χρησικτησία αποτελεί την αιτία κτήσεως του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να την αποδεικνύουν (πχ. Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια κλπ). Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύονται 20έτης νομή και κατοχή του ακινήτου (δηλαδή, φυσική εξουσίαση και κάρπωση του ακινήτου που ονομάζεται έκτακτη χρησικτησία)

 1. Υπάρχει προθεσμία στη δήλωση και τι κόστος έχει ? Αν γίνει κάποιο λάθος στην εγγραφή είναι οριστικό αν όχι πως μπορώ να το διορθώσω?

Θα περιγράψω με λίγα λόγια τη διαδικασία ένταξης του ακινήτου μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Μετά την κήρυξη της περιοχής μας υπό κτηματογράφηση από την ΕΚΧΑ Α.Ε., οι πολίτες που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής, οφείλουν να υποβάλλουν μέσα σε 3 μήνες για τους κατοίκους Ελλάδας και μέσα σε 6 μήνες για τους ομογενείς ή αλλοδαπούς του εξωτερικού την εν λόγω δήλωση κτηματολογίου. Οι προθεσμίες, σύμφωνα με το Ν. 2308/95, μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες(αυτό το αναφέρω με επιφύλαξη, μη θεωρηθεί δεδομένο). Στη συνέχεια ο ανάδοχος της μελέτης κτηματογράφησης προχωράει στην διασταύρωση-επεξεργασία των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων και των λοιπών στοιχείων, συντάσσονται, προσωρινά, κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα. Ακολουθεί ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης και δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάρτησης σε δύο εφημερίδες της περιφέρειας. Στη συνέχεια οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή ενστάσεων κατά περίπτωση. Αν δηλαδή, υπάρχει σφάλμα ως προς την ταυτότητα του ακινήτου, το εμβαδόν του, την κυριότητά, τα στοιχεία ιδιοκτητών κλπ, μπορεί ο δικαιούχος να προβάλει ένσταση ή αίτηση για διόρθωση του σφάλματος. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι (2) δύο μήνες. Υποβάλλεται στο αρμόδιο «Γραφείο Κτηματογράφησης» ή ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες της ΕΚΧΑ ΑΕ. Μετά την εξέταση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και των ενστάσεων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, αναμορφώνονται οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα. Με απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή.

Υπάρχει η δυνατότητα της υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης με πρόστιμο που καθορίζεται από την ΕΚΧΑ ΑΕ

Ουσιαστικά υπάρχει χρόνος να τα διορθώσουμε όλα αλλά γιατί να κάνουμε λάθος εξαρχής;
Γι’ αυτό επιμένω ότι θέλει μεγάλη προσοχή και δεν είναι τόσο απλό.

Υπάρχει παράβολο είσπραξης πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης που και αυτό είναι ανάλογο της κάθε περίπτωσης. Ανέρχεται στα 35,00 € για κάθε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο της ίδιας τοπικής κοινότητας. Δηλαδή αν έχουμε πέντε αγροτεμάχια τα δύο στο Κορακοβούνι, το ένα στον Άγιο Πέτρο και το άλλο στα Κούτρουφα πληρώνουμε για αυτά που βρίσκονται στο Κορακοβούνι και στα Κούτρουφα (3 τεμ.) 35,00€ και για αυτό στον Άγιο Πέτρο άλλα 35,00€. Επίσης υπάρχουν κάποιες επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας 20,00€, και σε κάποια πιστοποιητικά περί δημοσίευσης διαθήκης κλπ περίπου 14,00€.

 1. Στις παραπάνω περιοχές που έχουν Κτηματογραφηθεί υπήρχαν ή προέκυψαν προβλήματα στο μέλλον?

Τεράστια προβλήματα, υπήρχαν, υπάρχουν και προκύπτουν συνέχεια.

Η εμπειρία μου από την εφαρμογή του Κτηματολογίου στις περιοχές του Άστρους, του Παρ. Άστρους, του Ξηροπηγάδου και των Δολιανών είναι απογοητευτική. Πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ακόμα και σήμερα οι πολίτες αγνοούν. Αγροτεμάχια σε άλλη θέση από την πραγματική, όρια ακόμα και περιφραγμένων ακινήτων είναι λάθος, ιδιοκτησίες επικαλύπτονται μεταξύ τους, ιδιοκτησίες χάνονται ή περνάνε στο δημόσιο (περίπτωση «αγνώστου ιδιοκτήτη»), περιπτώσεις που επιφέρουν τεράστια οικονομική επιβάρυνση για όποιον θελήσει να προβεί σε διορθώσεις στο Κτηματολόγιο του. Οι διορθώσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα δικαστήρια, με κόστος από 2.000€ έως και 5.000€ για το κάθε ακίνητο!

 1. Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες? Τι προτείνεται στους πολίτες? Ποιους μπορούν να συμβουλευτούν και να ενημερωθούν οι πολίτες

Είναι μια σοβαρή και πολύ υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτησίας μας που θα μας ακολουθεί στο μέλλον και θα πρέπει να προσέξουμε. Προσωπικά, προτείνω σε όλους τους πολίτες να υποβάλουν εξαρτημένο τοπογραφικό με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, που μπορεί στα δικαιολογητικά να αναφέρεται ως προαιρετικό, η επαγγελματική μου εμπειρία ωστόσο υποδεικνύει πως η μη ύπαρξη του οδηγεί συνήθως σε λάθη και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Η σύνταξή του έχει κάποιο κόστος, αλλά σε σχέση με αυτό που θα προκύψει εάν χρειαστεί να διορθωθεί δικαστικά κάποια ιδιοκτησία, είναι αμελητέο.

 

Σας προτείνω να απευθυνθείτε στους μηχανικούς σας. Θα σας κατευθύνουν εμπεριστατωμένα και θα σας ενημερώσουν κατάλληλα.

Προσωπικά, αναλαμβάνω πλήρως τη διεκπεραίωση των δηλώσεων των πελατών μου με ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, και σε όλους υποβάλλω υποχρεωτικά εξαρτημένο τοπογραφικό. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία δεν είναι μεγάλη και όποια πιθανή παράταση θα είναι μικρή (3 μήνες).

Μη χάνετε καθόλου χρόνο!

Άμεσα θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση από το Δήμο μας, με διενέργεια εξειδικευμένων ημερίδων.

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ελπίζω να συνέβαλα στην έγκαιρη ενημέρωση των αναγνωστών σας.

 

Άγγελος Σαβούρδος

 

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio