Ξεκινούν οι συνεντεύξεις για τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Thu, 28/02/2019 - 08:05

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσέρχονται στη συνέντευξη τουλάχιστον μισή ώρα πριν τον προκαθορισμένο χρόνο κατά τον οποίο έχουν προσκληθεί.

Ο χρόνος παρουσίασης του σχεδίου προβληματισμού και δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/23/183930/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄ 4940), δεν θα υπερβαίνει τα πέντε λεπτά της ώρας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της προαναφερόμενης Υ.Α., υποψήφιος που δεν προσέρχεται στη συνέντευξη αποκλείεται από την επιλογή.

Επώνυμο

Όνομα

Περιφερειακή
Δ/νση Εκπ/σης

Ημέρα Συνέντευξης

Ώρα
Συνέντευξης

ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

9:00 - 10:00

ΓΚΙΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

9:00 - 10:00

ΔΟΥΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

9:00 - 10:00

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

10:00 - 11:00

ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

10:00 - 11:00

ΚΙΟΥΡΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

10:00 - 11:00

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

11:00 - 12:00

ΚΩΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

11:00 - 12:00

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

11:00 - 12:00

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

12:00 - 13:00

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

12:00 - 13:00

ΠΑΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

12:00 - 13:00

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

14-Μαρ

13:00 - 14:00

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio