Σεμινάριο για τις νέες τάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα (pics,vid)

Thu, 06/12/2018 - 13:47

Σεμινάριο για τις νέες τάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, πραγματοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και λειτουργία ενός Συνεργατικού Σχηματισμού στον Αγρο-διατροφικό τομέα, έτσι διοργάνωσε μια εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν κυρίως παραγωγοί μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που κυρίως δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως τα εσπεριδοειδή , το ρόδι, την ελιά και το ελαιόλαδο, την σταφίδα και τον οίνο καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

θ

Να αναφέρουμε ότι το σεμινάριο διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου «FOCUS - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του αγροδιατροφικού τομέα μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχημάτων/ Συστάδων (Clusters)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Balkan-Med.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και υλοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και Αναπτυξιακές Εταιρείες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας.

Όπως ανέφεραν οι ομιλητές η εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής δίνουν την δυνατότητα στους παραγωγούς της περιφέρειας Πελοποννήσου αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες να βελτιωθούν και να πρωτοπορήσουν.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις δηλώσεις του κ. Μπακούρη, περιφερειακού συμβούλου της Περιφέρειας, του κ. Μπιλάλη Καθηγητή Βιολογικής Γεωργίας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και του κ. Γιάννη Γεραγωτέλλη συνεργάτη της περιφέρειας στο πρόγραμμα «FOCUS»

Πηγή: arcadiaportal.gr

Video

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio