642.800 ευρώ για τη μεταφορά μαθητών στην Αρκαδία

Fri, 28/09/2018 - 19:07

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, το ποσό των 27.793.200,00€ θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από τη μεταφορά των μαθητών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα λάβει 642.800,00 ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών.

Η απόφαση αναφέρει:

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 27.793.200,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών προς εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ            234.700,00
Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ              642.800,00
Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ             688.200,00
Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ           1.177.200,00
Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ            387.600,00

Σύνολο -                      3.130.500,00

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio